ZRZUĆ ZBĘDNE KILOWATY” W SZCZYTNYM CELU!

31/05/2017
Zbiórka elektro odpadów w budynku FOCUS w okresie  22-26 maj 2017

W dniach 22-26 maja budynek FOCUS weźmie udział w akcji „ZRZUĆ ZBĘDNE KILOWATY” W SZCZYTNYM CELU!
Zostanie przeprowadzona zbiórka elektro odpadów, za wywóz których odpowiedzialna będzie firma BYŚ.

„Zrzuć zbędne kilowaty” to kontynuowana od kilku lat inicjatywa firm z branży nieruchomości. W wybranych budynkach na terenie Warszawy zostaną wystawione specjalne kontenery, a pracownicy obiektów biorących udział w akcji będą mieli okazję pozbycia się elektro śmieci (e-odpadów).

Zgodnie z ideą akcji, dochód z utylizacji zebranych przedmiotów zostanie przekazany na cele charytatywne.
W tym roku wesprzemy Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Stowarzyszeniu „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu, który zapewnia interdyscyplinarną pomoc najciężej niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Ośrodek potrzebuje pieniędzy na budowę i wyposażenie sal i gabinetów do pracy z podopiecznymi.

W roku 2016 dzięki akcji „Zrzuć zbędne kilowaty” zebrano łącznie ponad 10 ton elektro śmieci, na łączną pomoc finansowa (środki z odzysku odpadów wraz z darowiznami) dla ubiegłorocznego beneficjenta wyniosła 9.624 zł. Liczymy, że w tym roku, z Państwa pomocą, uda nam się zwiększyć ten wynik i tym samym wielkość pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży z Pisza.
Co zbieramy?
W naszej akcji będziemy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przede wszystkim komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio i inne podobne sprzęty zasilane prądem lub na baterie. Wszystkie rodzaje odpadów będą poddane recyklingowi.
Zachęcamy do promocji naszej akcji wśród Państwa pracowników.
Kilka uwag praktycznych:
Jeśli planują Państwo przynieść sprzęty wielkogabarytowe, będziemy wdzięczni za wcześniejszą informację. Będziemy mogli zamówić odpowiednie pojemniki.
W przypadku gdyby Państwo potrzebowali potwierdzenia przekazania odpadów, uprzejmie proszę o dostarczenie zarządcy nieruchomości w dniu przekazania elektroodpadów zestawienia przekazanych środków trwałych. Na jego podstawie firma BYŚ przygotuje protokół na potrzeby księgowe. Warunkiem otrzymania KPO jest dostarczenie Zarządcy listy środków trwałych przekazanych do utylizacji oraz danych przekazującego w czasie trwania akcji (22 – 26 maja 2017 r. ).

PEŁNĄ LISTĘ ELEKTRO-ODPADÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ:
LISTA

Dojazd/Kontakt

Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

Skontaktuj się z nami